PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - USŁUGOWEinż. Ireneusz Kowalski

ADRES: 45-837 OPOLE UL. WROCŁAWSKA 107

TEL. FAX: 077/ 4 74 20 10, 4 74 76 86
                     077/ 4 57 29 35, 4 57 29 36


Konto: Bank Zachodni WBK S.A. II Oddz. Opole
    28 1090 2242 0000 0005 7806 8707

NIP: 754-020-07-69              Regon: P-530603774

e-mail
kopertkarochu@rochu.com.pl